Fungerar medicinsk syrgas för alla Hortonspatienter?

Nej, alla har inte effekt av medicinsk syrgas. Omkring 7 av 10 blir smärtfria eller upplever smärtlindring inom 15–20 minuter efter att ha inhalerat 100 % medicinsk syrgas.1

Till toppen av sidan