Förskrivning

forskrivning-ordination

Här berättar vi hur du förskriver medicinsk oxygen, vad som ska stå på receptet, vad det kostar och hur syrgasen levereras hem till patienten. Har du några frågor kan du alltid vända dig till Linde Healthcares kundcenter.

Remiss till specialist

Tips från dr Ingela

Dr Ingela Nilsson Remahl är överläkare vid neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Vid sidan av sitt patientarbete leder hon en forskargrupp vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, på Karolinska Institutet och forskar om neurovaskulär huvudvärk, bl.a. om Hortons huvudvärk. Ingela sitter även i Svenska Migränsällskapets styrelse och är mycket engagerad i spridning av huvudvärkskunskap till sina vårdkollegor. Ingela har bidragit till utveckling och faktagranskning av denna webbsida.

Tankar om vägen till diagnos och rätt behandling:

”När misstanken om Hortons huvudvärk dyker upp är det lämpligt att remittera till en specialist för att få hjälp att säkerställa diagnosen och skräddarsy behandlingen. Symtomen är förvisso typiska, men stora individuella avvikelser kan göra bedömningen svår. Och det kan vara svårt för både patient och läkare att ringa in sjukdomen. Ett hjälpmedel som kan underlätta mycket är en huvudvärksdagbok där patienten dokumenterar sina symtom. Huvudvärksdagboken hjälper till att utesluta andra allvarliga orsaker till huvudvärken och att kunna tolka sjukdomsbilden för att komma fram till att det handlar om Hortons huvudvärk.”

 

Ingela”I svårdiagnostiserade fall kan vi ibland lägga in patienten och eventuellt provocera fram en attack för att få en bild av symtomen,” berättar Ingela Nilsson Remahl.

En bra remiss bör enligt Ingela innehålla följande:

 • En tydlig symtombeskrivning med tidsförlopp, intensitet, triggers gärna med bifogad huvudvärksdagbok.
 • Redogörelse för genomförda utredningar
 • Redogörelse för redan prövad läkemedelsbehandling, doser och erfarenheter från dessa.
 • Information om  ev. effekt av syrgas om sådan testats, t ex på akutmottagning.

 

Här hittar du en huvudvärksdagbok att ge till dina patienter.

 

Att skriva receptet

Såhär går du tillväga:

 1. Ta reda på vilka produkter du ska förskriva.
 2. För oxygenbehandling i hemmet välj: CONOXIA 100 %. Lättviktsflaska LIV®Maxi 10 L, varunummer 15 41 41
 3. Vill du också förse patienten med en bärbar flaska kan du lägga till CONOXIA 100%. Lättviktsflaska LIV® Mini 2 L, varunummer 07 63 61
 4. Utrustningen som behövs till: Hortons demand startpaket, varunummer 22 06 07
 5. Sök efter produkterna i e-receptsystemet.
 6. Eller använd fritextrutan. Om du inte hittar du någon av produkterna i e-receptsystemet anger du istället produkternas namn och artikelnummer i fritextrutan.
 7. Skriv din ordination till patienten i fritextrutan. Du behöver inte ange dosering i liter/minut eftersom patientens inandning styr gasflödet.

 

Såhär heter flaskorna sannolikt i ditt e-receptsystem:

LIV Mini  2 L: 2 liters komposit/alternativt aluminium-flaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator och flödesreglering Mini-flow

LIV Maxi 10 L: 10 liters aluminium-flaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator och flödesreglering Maxi-flow

forskrivning

Här har vi samlat några vanliga frågor kring förskrivning
Vad kostar det och vad ingår?

»Oxygenbehandling för Hortons huvudvärk ingår i högkostnadsskyddet.«

Oxygenbehandling för Hortons huvudvärk är godkänd av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) och ingår i högkostnadsskyddet.1 Det innebär att behandlingen är subventionerad via skattemedel och att man som patient betalar maximalt 2200 kr per år.2 Det som ingår är syrgasen, flaskhyran, utrustning samt leveranserna. Läs mer om högkostnadsskyddet på TLV.

Det finns ytterligare tillbehör eller hjälpmedel, såsom ryggsäck och transportkärra, som inte ingår i högkostnadsskyddet. Patienten kan höra sig för om kliniken betalar och/eller beställer dessa tillbehör. I så fall kan kliniken beställa tillbehören  direkt från Linde Healthcares kundcenter eller via sin hjälpmedelscentral.

I de fall kliniken inte subventionerar tillbehör kan patienten själv vända sig till Linde Healthcare kundcenter för beställning.

Utbud och pris på tillbehör hittar du här.

 

Hur går leveransen till?

När du har skickat iväg e-receptet kontaktar patienten sitt apotek för att aktivera receptet. Därefter beställer apoteket syrgas via Linde Healthcares kundcenter, som i sin tur kontaktar patienten för att stämma av leveransadress och lämplig tid. Linde Healthcare har leveranser 1–3 gånger i veckan beroende på var i landet man bor.

»Produkterna levereras hem till patienten.«

leverans

Beställa mer syrgas

»Patienten kontaktar själv sitt apotek för att beställa mer syrgas.«

På syrgasflaskan finns en tryckmanometer som indikerar hur mycket syrgas som finns kvar. När gasen börjar ta slut kontaktar patienten sitt apotek för att beställa mer. Linde Healthcare tar med sig de tomma flaskorna när de nya levereras. När patienten behöver nya förbrukningsartiklar, såsom ansiktsmasker, munstycken eller utandningsventiler, vänder patienten sig direkt till Linde Healthcares kundcenter.

Vid beställning uppges följande varunummer:
15 41 41 – för LIV® Maxi 10 L
07 63 61 – för LIV Mini 2 L
51 60 97 – för LIV Mini 1,1 L

Att resa med syrgas

I Sverige

Patienter med Hortons huvudvärk klarar sig oftast utan syrgas under själva resan, men behöver ha tillgång till syrgas på resmålet. Ska patienten resa inom Sverige kan syrgasen levereras direkt till resmålet. Det är då viktigt att patienten kontaktar sitt apotek i god tid innan avresan för att beställa syrgasen.

Utomlands

För resor utomlands har Linde Healthcare ett samarbete med Oxytravel – som koordinerar syrgasleveranser runt om i världen. Uppmana patienten att kontakta Oxytravel så snart som möjligt och allra senast 14 dagar innan avresa. Läs mer om Oxytravel här.

E-post: oxytravel@oxygenworldwide.com
Telefon: +34-676 14 12 13
Fax: +34-96 688 28 55

 

Syrgasflaskan LIV® 1,1 L är godkänd att ta med på flygplan för patienter som behöver syrgas under resan.

Referenser
MED 1405 - Denna sida uppdaterades senast 14 mars 2023, 03:23.
Till toppen av sidan