Hortons huvudvärk

horton-brain

Hortons huvudvärk (också kallad Cluster Headache) är en primär huvudvärk som är både underdiagnostiserad och underbehandlad.Trots att sjukdomen har en ganska typisk klinisk bild händer det många gånger att diagnosen fördröjs eller missas helt.2 Aktuella data pekar på en diagnostic-delay om mer än 5 år.3 Konsekvensen av detta är att patienterna feldiagnostiseras, måste genomgå onödiga undersökningar och att korrekt behandling fördröjs.4

Klinisk bild

Typisk Hortons karakteriseras av mycket svåra och tydligt ensidiga huvudvärksattacker som sitter runt det ena ögat.5 Smärtan kombineras med autonoma symtom i form av svullet och hängande ögonlock, rinnande och rött öga samt nästäppa, dessa symtom tillsammans kallas Horners syndrom och förekommer i runt 60 % av fallen.6, 7 Alla dessa symtom är lokaliserade till samma sida av huvudet som smärtan runt ögat.8 En huvudvärksattack kan pågå mellan 15 och 180 minuter, men det är vanligast att attacken upphör inom 30 till 60 minuter. Huvudvärksattackerna kommer samlade i tidsbegränsade perioder som varar några veckor till några månader.

»Typisk Hortons karakteriseras av mycket svåra och tydligt ensidiga huvudvärksattacker.«

På allmänhetssidan hortonshuvudvärk.com kan huvudvärkspatienter göra ett test för att få en uppfattning om vilken typ av huvudvärk de lider av.

Gå till testet
Typiskt beteende

Under en huvudvärksattack blir 90 % av patienterna agiterade och extremt rastlösa. De kan inte ligga ner utan föredrar att röra på sig eller gå av och an. I desperation kan de gunga fram och tillbaka, krypa på golvet, banka huvudet mot en hård yta eller skrika av smärta.9

Hortonspatienten

Hortons är något vanligare hos män än hos kvinnor och den typiske patienten är en man mellan 20 och 40 år – som är eller har varit rökare.10 I cirka 5 % av fallen kan man spåra en familjär förekomst, vilket tyder på att ärftlighet har viss betydelse.11 En svensk studie pekar på en livstidsprevalens på 1 av 500 individer. 24  En metaanalys på populationsbaserade studier visar en livstidsprevalens på cirka 0.1 % – det vill säga 1 av 1000 individer – och en ettårsprevalens på cirka 0.05 %.12 

»I cirka 5 % av fallen kan man spåra en familjär förekomst.«

Två former

Hortons förekommer som episodisk respektive kronisk huvudvärk, men kan övergå från den ena formen till den andra.13

Den episodiska varianten är sex gånger vanligare än den kroniska14 och kännetecknas av perioder med regelbundna huvudvärksattacker.15 Mellan perioderna kan det gå flera månader, i vissa fall år, då man är helt fri från huvudvärk.16 Vissa patienter drabbas bara av en enda period under hela livet.

Cirka 10 % av alla drabbade har den kroniska varianten med kontinuerliga huvudvärksattacker utan uppehåll.17 Kronisk Hortons är svårare att behandla eftersom attackerna pågår under hela året och patienterna inte svarar på vanliga behandlingsformer.18

hortons-2-types

Utlösande faktorer

Under en period finns det flera olika faktorer som kan utlösa en huvudvärksattack.

Små mängder alkohol19, nitratrik kost20 och läkemedel som nitroglycerin (mot kärlkramp) 21 eller Sildenafil (mot impotens) 22 kan starta attacker. Hos 7 av 10 patienter är attackerna relaterade till sömnen, och även tupplurar under dagen kan trigga en attack.23

»Hos 7 av 10 patienter är attackerna relaterade till sömnen.«

Referenser till avsnitt om hortons huvudvärk

Visa sidans referenser
 • Petersen Anja S, Barloeses Mads CJ and Rigmor H Jensen. Oxygen Treatment of cluster headache: A review. Cephalalgia. November 2014 vol. 34no. 13 1079-1087
 • Voiticovschi-Iosob C et al. Diagnostic and Therapeutic errors in cluster headache: a hospital based study. The Journal of Headache and Pain 2014; 15:56
 • Voiticovschi-Iosob C et al. Diagnostic and Therapeutic errors in cluster headache: a hospital based study. The Journal of Headache and Pain 2014; 15:56
 • Voiticovschi-Iosob C et al. Diagnostic and Therapeutic errors in cluster headache: a hospital based study. The Journal of Headache and Pain 2014; 15:56
 • Petersen Anja S, Barloeses Mads CJ and Rigmor H Jensen. Oxygen Treatment of cluster headache: A review. Cephalalgia November 2014 vol. 34no. 13 1079-1087
 • Petersen Anja S, Barloeses Mads CJ and Rigmor H Jensen. Oxygen Treatment of cluster headache: A review. Cephalalgia November 2014 vol. 34no. 13 1079-1087
 • Laudon Meyer et al. Hortons huvudvärk – klinik, mekanismer och terapi Läkartidningen Nr 23 2007, volym 104:1817
 • Petersen Anja S, Barloeses Mads CJ and Rigmor H Jensen. Oxygen Treatment of cluster headache: A review. Cephalalgia November 2014 vol. 34no. 13 1079-1087
 • emedicine.medscape.com/article/1142459-clinical (Senast besökt 20141027)
 • Laudon Meyer et al. Hortons huvudvärk – klinik, mekanismer och terapi. Läkartidningen. Nr 23 2007, volym 104: 1816
 • Laudon Meyer et al. Hortons huvudvärk – klinik, mekanismer och terapi. Läkartidningen. Nr 23 2007, volym 104: 1816
 • Fischera M, Marziniak M, Gralow I, Evers S. The incidence and prevalence of cluster headache: a meta-analysis of population-based studies. Cephalalgia. 2008;28(6):614. Internetlänk till abstractet (Senast besökt 20141027)
 • Petersen Anja S, Barloeses Mads CJ and Rigmor H Jensen. Oxygen Treatment of cluster headache:A review. November 2014 vol. 34no. 13 1079-1087
 • Fischera M, Marziniak M, Gralow I, Evers S. The incidence and prevalence of cluster headache: a meta-analysis of population-based studies. Cephalalgia. 2008;28(6):614. Internetlänk till abstractet (Senast besökt 20141027)
 • Laudon Meyer et al. Hortons huvudvärk – klinik, mekanismer och terapi. Läkartidningen. Nr 23 2007, volym 104: 1816
 • Laudon Meyer et al. Hortons huvudvärk – klinik, mekanismer och terapi. Läkartidningen. Nr 23 2007, volym 104: 1816
 • Laudon Meyer et al. Hortons huvudvärk – klinik, mekanismer och terapi. Läkartidningen. Nr 23 2007, volym 104: 1816
 • National Headache Foundation. www.headaches.org/education/Headache_Topic_Sheets/Cluster_Headaches (Senast besökt 20150105)
 • Nesbitt A D, Goadsby P J. Clinical Review. Cluster Headache. BMJ 2012; 344: e2407
 • Nesbitt A D, Goadsby P J. Clinical Review. Cluster Headache. BMJ 2012; 344: e2407
 • Laudon Meyer et al. Hortons huvudvärk – klinik, mekanismer och terapi. Läkartidningen. Nr 23 2007, volym 104: 1816
 • Evans RW. Sildenafil can trigger cluster headaches. Headache 2006; 46:173-4
 • Nesbitt A D, Goadsby P J. Clinical Review. Cluster Headache. BMJ 2012; 344: e2407
 • Ekbom K, Svensson DA, Pedersen NL, Waldenlind E. Neurology 2006;67(5):798-803
MED 1405 - Denna sida uppdaterades senast 23 mars 2016, 04:43.
Till toppen av sidan