Medicinsk syrgas

flaskor

Sedan 2005 har Hortons huvudvärk varit en indikation för användning av medicinsk syrgas. Här kan du läsa om det i produktresumén.

Medicinsk syrgas är ett effektivt, säkert och kostnadseffektivt sätt att behandla akuta hortons huvudvärksattacker på.1,2 Till skillnad från triptaner ger medicinskt syrgas nästintill inga biverkningar och är utan begränsningar i antal doser per dag.3 Det finns starka vetenskapliga bevis för behandlingen4 och den rekommenderas av EFNS, European Federation of Neurological Societies.5

Tänk på att om din hortonspatient samtidigt har KOL, (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom)behövs en ordentlig utredning innan oxygenbehandling påbörjas.

Medicinsk syrgas för behandling av Hortons huvudvärk

CONOXIA 100 % är komprimerad medicinsk syrgas som är färglös, luktlös och smaklös. OTC. Ingår i läkemedelsförmånen vid receptförskrivning. ATC-kod: V03AN01.

Indikation

Normorbar syrgas
Behandla/förebygga akut och kronisk hypoxi oavsett genes. Som del i färskgasflödet vid anestesi eller intensivvård. Som drivgas vid nebulisatorbehandling. Som första hjälpen-behandling med 100 % syrgas vid dykarsjuka. Dessa indikationer gäller för alla åldergrupper. Även för behandling av akut attack av Hortons huvudvärk (cluster headache). Denna indikation gäller endast för vuxna.

Hyperbar syrgas (HBO)
För behandling av dykarsjuka, luft/gas embolier av annan genes och kolmonoxidförgiftning samt som tilläggsbehandling vid svårartad osteoradionekros, clostridium myonekros (gasgangrän). Behandlingen kan användas i alla åldersgrupper.

Dosering och administrationssätt

Hortons
Vid behandlingen av Hortons huvudvärk ska syrgasbehandlingen påbörjas så fort som möjligt efter symtomdebuten och fortgå under ca 15 minuter eller tills dess värken släppt. Syrgasbehandlingen bör avslutas om ingen effekt kan noteras efter 15-20 minuter.

Vid behandling av Hortons huvudvärk kan syrgasen tillföras inandningsluften på olika sätt. T. ex. via ansiktsmask till ett icke återandningssystem.6 Doseringen med syrgasflöden mellan 7-10 liter per minut är ofta tillräckligt för att ge symtomlindring, men hos vissa patienter krävs högre flöden upp till 15 liter per minut för att få effekt.

Om man använder demand valve (typ Hortons demand) som är ett system med en gasspararventil, triggas syrgasleveransen av den egna inandningen och syrgasdosen avgörs av inandnings frekvens och andetagsdjup.

För varningar, begränsningar och övrig information se fass.se.
Senaste översyn av produktresumé: 2021-10-29 (komprimerad syrgas)

Översikt studier
1
Banbrytande studier redan på 80-talet 1981 publicerade Kudrow den första banbrytande studien som visade oxygenbehandlingens effekt vid Hortons huvudvärk.7 Studien bestod av två substudier, dels en interventionsstudie och dels en cross-over-studie. Läs mer.
2
Studier med högre flöden på 2000-talet 2004 genomförde Rozen en fallstudie där tre patienter, som tidigare inte svarat på oxygenbehandling vid flöden på 7–10 l/min,8 fick prova högflödesoxygen (14–15 l/min). Läs mer.
3
Pilotstudie med demandflödessystem Kontinuerligt flöde förskrivet enligt gällande doseringsstrategier i ett icke-återandningssystem är inte effektivt för alla med hortonshuvudvärk. Läs mer.
Patientinformation

Broschyr för patienter

Informationsbroschyren är tänkt som stöd och hjälp
till patienter som får medicinsk syrgas. Den förklarar vilken utrustning som behövs och hur den används samt vilka tillbehör som finns att beställa. Här finns även praktisk information om förvaring och säker hantering.

Ladda ner broschyren

Beställ tryckta broschyer
Du som vill beställa trycka broschyrer från oss är välkommen att kontakta oss.

Snabbguide

Det finns en snabbguide att skicka med patienten. Snabbguiden vägleder patienten genom alla de steg som behövs för att kunna påbörja behandlingen.

Ladda ner snabbguiden

Boka tid för information

Boka tid med läkemedelsrepresentant för mer information

Vill du ha kontakt med en lokal läkemedelsrepresentant ansvarig för medicinsk oxygen och Hortons huvudvärk? Vill du boka in en tid för utbildning och information? Har du specifika frågor som du vill ha svar på?

Referenser om Hortons huvudvärk och medicinsk syrgas

Visa sidans referenser
  • May A et al.EFNS guidelines on the treatment of cluster headache and other…Eur J Neurol 2006,13:1066-77
  • Petersen A, Barloese M CJ, Jensen R. Oxygen Treatment of cluster headache: A review. Cephalalgia. 0(0) 1-9. 2014
  • Petersen A, Barloese M CJ, Jensen R. Oxygen Treatment of cluster headache: A review. Cephalalgia. 0(0) 1-9. 2014
  • Petersen A, Barloese M CJ, Jensen R. Oxygen Treatment of cluster headache: A review. Cephalalgia. 0(0) 1-9. 2014
  • May A et al.EFNS guidelines on the treatment of cluster headache and other…Eur J Neurol 2006,13:1066-77
  • http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/Documents/Anestesi70.pdf
  • Petersen A, Barloese M CJ, Jensen R. Oxygen Treatment of cluster headache: A review. Cephalalgia. 0(0) 1-9. 2014
  • Rozen TD. High oxygen flow rates for cluster headache. Neurology 2004; 63: 593.
MED 1405 - Denna sida uppdaterades senast 3 november 2022, 11:19.
Till toppen av sidan