Vilka instruktioner ska jag ge patienten innan behandlingen påbörjas?

Det finns en snabbinstruktion som hjälper användaren med alla förberedelser att koppla ventilen till flaskan och även guidar i hur man gör efter användning. På den finns även följande instruktion i hur pateinten kan inhalera: ”Börja med att dra 3-4 mycket djupa och långsamma andetag.  Andas sedan i normal takt. Fortsätt så tills du blir smärtfri.  Du kan upprepa behandlingen så många gånger som du behöver under dygnet.”

Till toppen av sidan