Vilken syrgasflaska ska jag förskriva när patienten vill testa syrgasbehandling i hemmet för att se om det fungerar?

LIV 2 liter. Du hittar den i FASS och ert e-receptsystem under namnet: ”2 liters komposit/alternativt aluminium-flaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator och flödesreglering Mini-flow”.

Till toppen av sidan