Vilken syrgasflaska ska jag förskriva när vi konstaterat att syrgasen fungerar och patienten vill påbörja en längre behandling i hemmet?

LIV 10 liter för hemmabruk. Du hittar den i FASS och ert e-receptsystem under namnet: ”10 liters aluminiumflaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator och flödesreglering Maxi/Midi-flow”.

Till toppen av sidan