Vad kostar det och vad ingår?

Oxygenbehandling för Hortons huvudvärk är godkänd av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) och ingår i högkostnadsskyddet.1 Det innebär att behandlingen är subventionerad via skattemedel och att man som patient betalar maximalt 2200 kr per år.2 Det som ingår är syrgasen, flaskhyran, tillbehören, samt leveranserna.3 Läs mer om högkostnadsskyddet på TLV.

Det finns ytterligare hjälpmedel, såsom ryggsäck4,5 och transportkärra6, som inte ingår i högkostnadsskyddet. Patienten kan höra sig för om kliniken betalar och/eller beställer dessa tillbehör. Kliniken beställer tillbehören  direkt från Linde Healthcares kundcenter eller via sin hjälpmedelscentral.

MED 1405 - Denna sida uppdaterades senast 10 september 2015, 03:37.
Till toppen av sidan