Banbrytande studier redan på 80-talet

1981 publicerade Kudrow den första banbrytande studien som visade oxygenbehandlingens effekt vid Hortons huvudvärk.1 Studien bestod av två substudier, dels en interventionsstudie och dels en cross-over-studie.

I Interventionsstudien deltog 52 patienter som fick behandla tio huvudvärksattacker med 100 % oxygen i ett flöde om 7 l/min. Av dessa blev 62 % smärtfria efter 7 minuter och 75 % helt eller nästan helt smärtfria efter 15 minuter.

I en andra substudie av Kudrow deltog 102 patienter i cross-over-studien 100 % oxygen med ett flöde om 7l/min och ergotamin jämfördes under en 15 minuter lång behandlingsperiod. 80 % hade effekt av oxygen och 70 % av ergotamin, men skillnaden var inte signifikant. Effekten kom inom 4–6 minuter för oxygen och 10–12 minuter för ergotamin.2

Kudrows resultat har bekräftats genom flera senare studier. 1985 gjorde Fogan en dubbelblind, placebokontrollerad, cross-over studie där 100 % oxygen jämfördes med rumsluft vid en flödeshastighet på 6 l/min.3 56 % av deltagarna upplevde en total eller betydande lättnad i 80 % av attackerna med oxygen, jämfört med endast 7 % med rumsluft.

Läs även

Studier med högre oxygenflöden på 2000-talet
Pilotstudie med demandflödessystem

»1981 publicerade Kudrow den första banbrytande studien som visade oxygenbehandlingens effekt vid Hortons huvudvärk.«

Referenser

Visa sidans referenser
  • Petersen A, Barloese M CJ, Jensen R. Oxygen Treatment of cluster headache: A review. Cephalalgia. 0(0) 1-9. 2014
  • Petersen A, Barloese M CJ, Jensen R. Oxygen Treatment of cluster headache: A review. Cephalalgia. 0(0) 1-9. 2014
  • Fogan L. Treatment of cluster headache. A double-blind comparison of oxygen v air inhalation. Arch Neurol 1985; 42: 362–363.
MED 1405 - Denna sida uppdaterades senast 12 december 2017, 08:33.
Till toppen av sidan