Översikt studier

Banbrytande studier redan på 80-talet

1901 publicerade Kudrow den första banbrytande studien som visade oxygenbehandlingens effekt vid Hortons huvudvärk.7 Studien bestod av två substudier, dels en interventionsstudie och dels en cross-over-studie. I Interventionsstudien deltog 52 patienter som fick behandla tio huvudvärksattacker med 100 % oxygen i ett flöde om 7 l/min. Av dessa blev 62 % smärtfria efter 7 minuter och 75 % helt eller nästan helt smärtfria efter 15 minuter.

I en andra substudie av Kudrow deltog 102 patienter i cross-over-studien
100 % oxygen med ett flöde om 7l/min och ergotamin jämfördes under en 15 minuter lång behandlingsperiod. 80 % hade effekt av oxygen och 70 % av ergotamin, men skillnaden var inte signifikant. Effekten kom inom 4–6 minuter för oxygen och 10–12 minuter för ergotamin.8

Kudrows resultat har bekräftats genom flera senare studier. 1985 gjorde  Fogan en dubbelblind, placebokontrollerad, cross-over studie där 100 % oxygen jämfördes med rumsluft vid en flödeshastighet på 6 l/min.9 56 % av deltagarna upplevde en total eller betydande lättnad i 80 % av attackerna med oxygen, jämfört med endast 7 % med rumsluft.

Studier med högre oxygenflöden på 2000-talet

2004 genomförde Rozen en fallstudie där tre patienter, som tidigare inte svarat på oxygenbehandling vid flöden på 7–10 l/min,10 fick prova högflödesoxygen (14–15 l/min). Två av tre blev helt symtomfria och den tredje upplevde lindring. Resultaten kunde sedan reproduceras hos samma patienter och Rozen visade därmed att högflödesoxygen kan vara ett alternativ för de som inte har effekt av lägre flöden.

Cohen et al undersökte 2009 högflödesoxygen som akut behandling i en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, crossover studie.11 I den jämfördes 100 % högflödesoxygen (12 l/min) med rumsluft. I 78 % av attackerna blev patienterna smärtfria eller upplevde lindring efter 15 minuter med högflödesoxygen, medan endast 20 % upplevde detsamma med rumsluft.

Läs mer och se video med Peter Goadsby om studien.

Pilotstudie med demandflödessystem

Men kontinuerligt flöde förskrivet enligt gällande doseringsstrategier i ett icke-återandningssystem är inte effektivt för alla med hortonshuvudvärk. Inte ens flöden på 15 l/minut räcker nämligen till att stötta patientens hyperventilering med 100 % syrgas.  Och eftersom hyperventilering med 100 % syrgas kan vara nyckeln till mekanismen som ger smärtlindring för Hortonspatienten kan ett administrationssätt som stödjer detta göra en skillnad. 12

Därför har man undersökt ett annat administrationssätt, där man använder ett s.k. demandflödessystem, där syrgasflödet triggas direkt när man försöker inhalera och där syrgasdosen bestäms av andningsfrekvens och tidalvolym. Ju mer och ju djupare patienten andas, desto mer syrgas levereras som ett direkt svar på behovet (=demand, därav namnet på ventilen). Och i motsats till en regulator vid kontinuerligt flöde, kan demandventilen leverera 100 % syrgas från
0 till 160 l/min.13 Problemet med det rådande administrationssättet är nämligen ofta att rumsluft läcker in i gasflödet vid inandningen och späder ut syrgasen och kan potentiellt försämra effekten.  Detta undviker man alltså med ett demandflödessystem.14

I en pilotstudie med crossover design från 2013 undersökte Rozen och Fisherman  effekten av 100 % oxygenbehandling, vid 15 l/min och kontinuerligt flöde med 100 % oxygen  genom en demandventil.15Primäreffektvariabel var smärtfrihet inom 30 minuters behandlingstid. I studien deltog fyra patienter och resultaten pekar på att oxygenbehandling via demandventil ger snabbare effekt och en högre andel smärtfria.

MED 1405 - Denna sida uppdaterades senast 30 september 2015, 05:12.
Till toppen av sidan