Pilotstudie med demandflödessystem

Kontinuerligt flöde förskrivet enligt gällande doseringsstrategier i ett icke-återandningssystem är inte effektivt för alla med hortonshuvudvärk. Inte ens flöden på 15 l/minut räcker nämligen till att stötta patientens hyperventilering med 100 % syrgas. Och eftersom hyperventilering med 100 % syrgas kan vara nyckeln till mekanismen som ger smärtlindring för Hortonspatienten kan ett administrationssätt som stödjer detta göra en skillnad.1

Därför har man undersökt ett annat administrationssätt, där man använder ett s.k. demandflödessystem, där syrgasflödet triggas direkt när man försöker inhalera och där syrgasdosen bestäms av andningsfrekvens och tidalvolym. Ju mer och ju djupare patienten andas, desto mer syrgas levereras som ett direkt svar på behovet (=demand, därav namnet på ventilen). Och i motsats till en regulator vid kontinuerligt flöde, kan demandventilen leverera 100 % syrgas från 0 till 160 l/min.2 Problemet med det rådande administrationssättet är nämligen ofta att rumsluft läcker in i gasflödet vid inandningen och späder ut syrgasen och kan potentiellt försämra effekten. Detta undviker man alltså med ett demandflödessystem.2

I en pilotstudie med crossover design från 2013 undersökte Rozen och Fisherman effekten av 100 % oxygenbehandling, vid 15 l/min och kontinuerligt flöde med 100 % oxygen genom en demandventil.2

Primäreffektvariabel var smärtfrihet inom 30 minuters behandlingstid. I studien deltog fyra patienter och resultaten pekar på att oxygenbehandling via demandventil ger snabbare effekt och en högre andel smärtfria.

Piltostudien_demand valve_Rozen_2013

Läs även

Studier med högre oxygenflöden på 2000-talet
Banbrytande studier redan på 80-talet

»I studien deltog fyra patienter och resultaten pekar på att oxygenbehandling via demandventil ger snabbare effekt och en högre andel smärtfria.«

Referenser

Visa sidans referenser
  • Kawamura J, Meyer JS, Terayama Y, Weathers S.Cerebral hyperemia during spontaneous cluster headaches with excessive cerebral vasoconstriction to hyperoxia. Headache 1991;31:222–7.
  • Rozen TD et al. A brief research report: Demand Valve Oxygen: A Promising New Oxygen Delivery System for the Acute Treatment of Cluster Headache.
MED 1405 - Denna sida uppdaterades senast 23 mars 2016, 04:56.
Till toppen av sidan