Studier med högre oxygenflöden på 2000-talet

2004 genomförde Rozen en fallstudie där tre patienter, som tidigare inte svarat på oxygenbehandling vid flöden på 7–10 l/min,1 fick prova högflödesoxygen (14–15 l/min). Två av tre blev helt symtomfria och den tredje upplevde lindring. Resultaten kunde sedan reproduceras hos samma patienter och Rozen visade därmed att högflödesoxygen kan vara ett alternativ för de som inte har effekt av lägre flöden.

Cohen et al undersökte 2009 högflödesoxygen som akut behandling i en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, crossover studie.2 I den jämfördes 100 % högflödesoxygen (12 l/min) med rumsluft. I 78 % av attackerna blev patienterna smärtfria eller upplevde lindring efter 15 minuter med högflödesoxygen, medan endast 20 % upplevde detsamma med rumsluft.

Läs även

Banbrytande studier redan på 80-talet
Pilotstudie med demandflödessystem

Referenser

Visa sidans referenser
  • Rozen TD. High oxygen flow rates for cluster headache. Neurology 2004; 63: 593.
  • Cohen AS, Burns B and Goadsby PJ. High-flow oxygen for treatment of cluster headache: A randomized trial. JAMA 2009; 302: 2451–2457.
MED 1405 - Denna sida uppdaterades senast 30 december 2015, 03:33.
Till toppen av sidan